:: freezi ::

:: KAMENE :: KRYŠTÁLY ::

[Next >][Last >>]

 

ALUNOGÉN - tvorí mäkké, silne porózne, krémovožlté povlaky a kvapľovité, jemne vláknité biele agregáty na stenách banských diel na podložnej žile Grunner. 
AMETYST - častý v drúzových dutinách viacerých žíl. Kryštály sú často dokonale vyvinuté, dlhostĺpčekovité, ukončené pyramidálnymi plochami, dosahujú až 7-10 cm, sýtomodrofialovo sfarbené. Novšie nájdené kryštály sú bledofialové. Pre B.Štiavnicu sú zvlášť charakteristické tzv. holubníkové kryštály. Niekedy je ametystovo sfarbené len ukončenie. Zvlášť pekné kryštály sy vyskytovali na žile Špitaler v štôlni Michal a v šachtách Michal a Ondrej. Svetlosfar-bené na žilách Terézia, Štefan a Ochsenkopf. 
ANGLEZIT - zriedkavý až vzácny, v pekných kryštáloch spolu s ceruzitom. 
ANKERIT - zriedkavý, vo forme malých skrivených romboedrických kryštálov a kôr na ametyste a kremeni. 
ANTIMONIT - zriedkavý, bol prítomný ako ihličkovité alebo kopijovité kryštály, vytváral vláskovité a kríčkovité agregáty v drúzových dutinách na žile Štefan a v štôlni Michal. Novšie sa našiel v malom množstve vo forme povlakov na žile Grunner. 
ARAGONIT - zriedkavý, biele ihličkovité a snopcovité agregáty prevažne paramorfované kalcitom. Veľké stlpčevité kryštály paramorfované na kalcit sa vyskytovali na žile Špitaler v štôlni Michal. 
ARGENTIT/AKANTIT - v minulosti hojný vo vrchných častiach žíl. Zvlášť hojný bol so stefanitom a polybazitom v severnej časti hlavnej žily Grunner, v južnej časti žily Štefan a v severnej časti žily Ján. Vytváral drobné, ojedinele aj väčšie kryštály olovenosivej až čiernej farby, často deformované a naleptané. Vytváral aj vetvičkovité, stlpčekovité alebo lištovité agregáty a kompaktné obličkovité a hľuznaté kôry. Vo väčšine žíl sa najčastejšie vyskytoval v druzových dutinách na kremeni a kalcite, zriedkavejšie vytváral žilky a hniezda. 
ARZENOPYRIT - zriedkavý ako kryštáliky vtrúsené v žilovine alebo ako uzavreniny v iných mineráloch. Spolu s pyritom, argentitom a chalkopyritom bol miestami hojnejší na žile Špitáler. 
AZURIT - zriedkavý, zemitý, vo forme povlakov a náletov v oxidačnej zóne spolu s malachitom. 

 :: FOTO KAMENE ::


 ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi ::best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: krystalfreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk