:: freezi ::

:: KAMENE :: KRYŠTÁLY ::

[Next >][Last >>]

 

BARYT - bežný, patrí k najmladším minerálom na rudných žilách. Pekné drúzy bezfarebných, mliečnobielych, žltkavých, zelenkavých, červenkavých alebo modravých tenkotabuľkovitých kryštálov sa vyskytujú najmä na žilách Špitáler, Terézia a Grunner. Na iných žilách sa vyskytoval aj hrubozrnný, kusový, šupinkovitý a lístočkovitý. 
BORNIT - primárny, zastúpený spolu s chalkozínom v zrnách chalkopyritu vo forme oválnych i nepravidelných zŕn v najhlbšej medenej paragenetickej zóne. 
BOURNONIT - veľmi zriedkavý, akcesorický na rudných žilách. Inklúzie v galenite na žile Grunner. 

CERUZIT - zriedkavý, tvorí drobné xx spolu s anglezitom a limonitom na galenite a spolu s kalcitom a chalkopyritom na kremennej žilovine. 
COFFINIT - mikroskopicky pozorovateľné zhluky veľkosti do 0,1 mm, zistený na XII.obzore šachty Michal v prekope do poľa Juraj medzi žilami Bieber a Terézia. 
COPIAPIT - žltkavé výkvety na kremeni spolu s voltaitom na žile Špitáler. Drobnokryštalické nekompaktné agregáty sírovožltej farby, zložené z tabuľkovitých xx sú hojné v dutinách sekundárnych síranov na stenách chodieb na II., III., a IV.obzore šachty František na žile Grunner. 
COQUIMBIT - drobnokryštalické, kompaktné, hroznovité a guľovité nátekové agregáty a kôry ametystovofialovej a ružovej farby narastené na iných síranoch, zriedka aj priamo na žilnej výplni. Je súčasťou pestrej paragenézy síranov na žile Grunner na šachte František. 

DOLOMIT - zložka mladšej žilnej výplne na všetkých žilách. V drúzach tvorí pekne vyvinuté drobné romboedrické kryštály. Sú bielej, sivej, žltohnedej a červenohnedej farby. Najkrajšie kryštály boli na žile Terézia. 

 :: FOTO KAMENE ::


 ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi ::best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: krystalfreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk