:: freezi ::

:: KAMENE :: KRYŠTÁLY ::

[Next >][Last >>]

 

EPIDOT - zriedkavá zložka žiloviny. Drobné zrná sa vyskytujú v tenkých žilkách na XII.obzore v okolí žily Špitáler a Bieber, hniezdovité zhluky sú v žilovine v okolí šachty František. 
FLUORIT - zriedkavý. Známy v niekoľkých vzorkách z oblasti Max šachty. Má svetlozelenú farbu, najväčšie kryštály dosahujú až 1,5 cm, na kalcite a pyrite. 

GALENIT - hojný, v posledných desaťročiach fungovania štiavnických baní spolu so sfaleritom a chalkopyritom hlavný objekt ťažby, zastúpený na všetkých žilách.Tvorí drobné zhluky v kremeni a polymetalickej žilovine spolu so sfaleritom, chalkopyritom a pyritom, ale aj väčšie hrubozrnné, takmer monominerálne polohy, najmä na žile Špitáler. V drúzových dutinách žíl tvorí pekné kryštály. Prevláda hexaéder a hexaéder v kombinácii s oktaédrom. Ojedinele dosahujú kryštály veľkosť až 5 cm. 

HEMATIT - hojný, najčastejšie vo forme jemných šupiniek v drobných zhlukoch roztrúsených v kremeni - hnedočervená odroda "cinopel". Nachádza sa hlavne v hlbších častiach žíl Terézia a Špitáler. 

CHALCEDÓN - zriedkavý, vo forme stalaktitových a obličkovitých povlakov, najmä vo vrchných častiach žíl. 
CHALKOPYRIT - hojný, spolu s galenitom a sfaleritom bol hlavným objektom ťažby. Je zastúpený na všetkých žilách. V podpovrchových a stredných častiach žíl je podradný. S hĺbkou sa obsah zvyšuje a v najhlbších častiach prevláda. Nachádza sa v podobe malých zhlukov i kusový. Kryštály v drúzach sú niekedy až 4 cm veľké, spravidla nepravidelne vyvinuté, značne deformované, s drsnými plochami. 
CHALKOZÍN - vzácny, zistil sa mikroskpicky v podobe modravých zŕn v chalkopyrite. 
CHLORITY - bližšie neidentifikované, hrubošupinkovité, tmavozelené. Častejšie vo forme jemných šupiniek vtrúsených v kremeni, ktorému dodávajú zelenkavú farbu - "milz". Vyskytuje sa najmä na žilách Terézia a Špitáler. 

 :: FOTO KAMENE ::


 ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi ::best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: krystalfreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk