:: freezi ::

:: KAMENE :: KRYŠTÁLY ::

[Next >][Last >>]

 

KALCIT - kusový, zrnitý, belavej farby, ako základná zložka mladšej žilnej výplne. Často sa vyskytuje v drúzových dutinách takmer všet-kých žíl vo forme pekne vyvinutých rôznych typov romboedrických a skalenoedrických kryštálov. Zriedkavejšie sú krátkostlpčevité a pyramidálne kryštály. Sú jednotlivé alebo združené do snopcovitých, kríčkovitých, guľovitých, ihličkovitých, ružicových a iných agregátov sivobielej, žltobielej, vínovobielej a zelenobielej farby, jedinele aj vodovopriezračné. Kalcit tvorí aj pseudomorfózy po 7-20 cm veľkých kryštáloch aragonitu. 
KAOLINIT - miestami zastúpený vo forme žiliek a výplne druzových dutiniek v 4.periode na rudných žilách, ale iba v najhlbšej paragenetickej zóne. 
KREMEŇ - hlavný nerudný minerál na všetkých žilách. Má variabilný charakter. Už Scopoli opísal v r.1774 90 farebne i tvarovo odlišných typov kremeňa. Býva masívny až rohovcovitý, jemnozrnný, zriedkavejšie hrubozrnný alebo porózny. Má sivobielu, mliečnobielu až žltobielu, hnedočervenú alebo zelenavú farbu. V dutinách rudných žíl sú časté aj nádherné drúzy prizmatických, až 10 cm veľkých kryštálov, v rôznom stupni priezračných, s častými paralelnými zrastami so vznikom holubníkových kryštálov. Na kryštáloch bývajú povlaky pyritu, kalcitu, dolomitu a chalkopyritu. 

MANGANOKALCIT - bežná zložka mladšej žilnej výplne. Na žile Terézia tvoril jemnozrnný ružovkastý manganokalcit spolu s kremeňom až 1 m mocné polohy v žilovine. Zriedkavejší je v drúzach vo forme romboedrických xx a vo forme stlpčekovitých, radiálne lúčovitých, obličkovitých a pologuľovitých agregátov bieložltej, červenavej až mäsovočervenej farby.
MARKAZIT - dosť častý na väčšine žíl v podpovrchových i hlbších partiach, ale oveľa zriedkavejší ako pyrit. Patrí k najmladším minerálom, viaže sa výlučne na 6.periodu mineralizácie. Hojnejší je na žilách s menším obsahom galenitu a chalkopyritu. Najčastejší je vo forme jemnozrnných až masívnych povlakov a kôr, obličkovitých a polguľovitých agregátov s vláknitou až radiálne lúčovitou stavbou. Vytvára pseudomorfózy po argentite, chalkopyrite a baryte. 

 :: FOTO KAMENE ::


 ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi ::best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: krystalfreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk