:: freezi ::

:: KAMENE :: KRYŠTÁLY ::

[Next >][Last >>]

 

OPÁL - mliečny alebo len slabo sfarbený na rudných žilách. Novšie sa zistil sklovitopriezračný s prechodmi do mliečneho opálu ako výplň 3-8 mm mocných žiliek na kontakte andezitu s brekciovitými vápencami pri šachte Alžbeta.
ORTOKLAS - malé šedobiele až modravé xx na rudných žilách.

PEARCEIT - čierne tabuľkovité xx, zreteľne ryhované i kusový, podobný polybazitu. Zriedkavý, ako súčasť Ag-rúd.
POLYBAZIT - tenké, lístočkovité až hrubotabuľkovité xx ojedinele až 1,5 cm veľké. Vytvára taktiež kompaktné, kôrovité, lístočkovité až lastúrnaté agregáty v dutinách porózneho kremeňa, často s povlakmi dolomitu. Spolu so stefanitom tvoril hlavnú zložku Ag-rúd. V minulosti bol hojnejší ako súčasť Ag-rúd spolu so striebrom, argentitom, pyrargyritom, stefanitom a hnedožltým sfaleritom na hlavnej žile Grunner, v jej severovýchodnej časti, na žile Ján, v južnej časti žíl Špitaler a Bieber. 
PROUSTIT - zriedkavý, drobné šesťboké stlpčevité až ihličkovité xx, nálety a nátekové agregáty zvyčajne spolu s pyrargyritom v druzach na kremeni, chalkopyrite, galenite a sfalerite. Tiež kusový v tenkých žilkách i vtrúsený spolu so stefanitom v kremeni, spolu s tetraedritom a galenitom v baryte na štôlni Michal, spolu s argentitom a stefanitom v kremennej a kalcitovej žilovine na žile Ján. 
PYRARGYRIT - zriedkavý, ale hojnejší ako proustit, s ktorým sa zvyčajne na rudných žilách vyskytoval. V malých žilkách býval kusový, v drúzach tvoril nálety a povlaky na baryte a kremeni. Ojedinele sa vyskytovali aj drobné, vzácne až 1,5 cm veľké, prizmatické, šarlátovočervené xx chudobné na plochy. 
PYRIT - bežný, zastúpený vo všetkých prínosových periodach a na všetkých žilách. Zvlášť hojný bol v podpovrchových častiach žily Grunner a spolu s markazitom v podpovrchových častiach žíl chudobnejších na galenit a sfalerit. Lokálne je hojnejší aj v hlbších častiach žíl, kde môže prevládať nad chalkopyritom. V drobných zhlukoch a prúžkoch bol častým sprievodným minerálom Ag-rúd na žilách Grunner a Štefan. V drúzach tvorí pekné xx až 3 cm veľké, s prevládajúcim hexaedrickým, pentagonálne dodekaedrickým, menej oktaedrickým habitom so samostatnými kryštálovými tvarmi. Vytvára jednotlivé xx, menšie zhluky i povlaky na baryte a kalcite, sfalerite, ametyste, kremeni a dolomite. 
PYROTÍN - veľmi zriedkavý. V prípade výskytu ako kusový, masívny, hnedastej farby, spolu s galenitom a chalkopyritom na kremeni v štôlni Maria Empfängnis. 

 :: FOTO KAMENE ::


 ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi ::best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: krystalfreezi.net  Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk