:: freezi ::

:: KAMENE :: KRYŠTÁLY ::

[Next >][Last >>]

 

RODOCHROZIT - pomerne zriedkavý, v drúzach tvorí jednotlivé drobné romboedrické, ojedinele i skalenoedrické xx svetloružovej až mäsovočervenej farby, na kremeni a ametyste spolu s barytom, kalcitom, rodonitom, dolomitom, galenitom, sfaleritom a chalkopy-ritom na žilách Špitáler a Terézia. V podpovrchovej časti žily Terézia tvoril jemnozrnné ružové až ružovočervené zhluky v manga-nokalcite. Na žile Grunner spolu s kalcitom tmel Ag-minerálov. 
RODONIT - v minulosti uvádzaný ako zriedkavý minerál na rudných žilách. Novšie bol opísaný zo žily Terézia v štôlni Ferdinand, kde tvorí základnú zložku jaloviny v najstarších prínosových periodach v podpovrchovej časti žily vo vrchnej Pb-Zn paragenetickej zone. Nachádza sa tu v samostatných žilkách až 20 cm mocných, tvorených jemnozrnným až masívnym rodonitom rohovcovitého vzhľadu, sivohnedej farby s premenlivou prímesou kremeňa. 
RUMELKA - zriedkavá, pôvodne známa iba zo žily Špitaler. Na žile Terezia sa vyskytla r.1854 ako kusová, jemne i hrubokryštalická, v šachte Segen Gottes v blízkosti Červenej studne. R.1912 sa našla na šachte František vtrúsená spolu so sulfidmi v kremeni a karbonátoch. 

SADROVEC - patrí k najmladším minerálom. Drobné stlpčekovité xx i pekne vyvinuté až 10 cm veľké bezfarebné, priesvitné, mliečnobiele, sivobiele, modravé, jednoduché i zdvojčatené xx sa vyskytovali v druzových dutinách, narastené na xx ametystu, kremeňa, kalcitu alebo dolomitu. Vyskytovali sa najmä na hlavnej žile Špitaler v okolí šachty Zigmund. 
SFALERIT - hojný, spolu s galenitom a chalkopyritom bol hlavným objektom ťažby. Zastúpený je na všetkých žilách. Staršie generácie mjú tmavšiu hnedú, červenohnedú farbu.Čierny je zstúpený len v najstaršej periode. Najmladšia generácia zastúpená v 6.periode je v rôznom stupni priezračná, svetlej, citronovožltej až olejovozelenej a žltohnedej farby. xx 5-7 cm veľké s prevládajúci tetraedrickým, dodekaedrickým a hexaedrickým habitom a častými dvojčatnými zrastami sa nachádzajú v druzach spolu s xx galenitu, kalcitu, dolomitu, barytu a sideritu. 
SCHEELIT - zriedkavý, impregnácie drobných, max. 5-6 mm veľkých zŕn, svetložltkavej farby na väčšine žíl, zastúpený najmä v mladšej časti 4.periody. Relatívne hojnejší v oblasti šachty Michal. 
SIDERIT - jemnozrnný až kusový, sivohnedavý až žltohnedavý je spolu s kremeňom a barytom základnou zložkou žiloviny v najmladšej 6.periode, najmä v hlbších častiach žíl. V druzových dutinách je zriedkavý, vo forme drobných romboedrických xx, zoskupených do drobných zhlukov i cvočkovcových agregátov, najmä na žilách Špitaler a Terezia. 
STEFANIT - v minulosti hojný vo vrchných častiach hlavnej žily Grunner a žily Štefan, na žile Ján bol prevládajúcim Ag-minerálom, vyskytoval sa aj v južných častiach žíl Špitaler a Bieber, menej na žile Terezia na šachte Maximilian. Vytváral drobné 1-2 mm (max. 15 mm) veľké šesťboké, krátkostlpčekovité xx, oceľovosivej až železnočiernej farby. Najčastejšie vystupoval v kremenných druzach a dutinách porozneho kremeňa. V menších zhlukoch sa vyskytoval v kremitej žilovine na žile Štefan, v kremennej a kalcitovej žilovine na žile Ján. 
STRIEBRO - v minulosti časté v podpovrchových častiach väčšiny hlavných žíl. Od r.1820 zriedkavé. Vláskovité, drôtikovité, lístočkovité až tabuľkovité agregáty striebrobielej farby so žltkavým, tombakovohnedým až čiernym nádychom. Drôtikovité agregáty boli zvlášť časté na žilách Štefan a Grunner. Pri zmáhaní starých prác na žile Terezia sa našli r.1854 cca 100m pod povrchom drôtikovité a vláknité agregáty, ktoré sa vyrovnajú kongsbergským.
Swarovski je rakúsky výrobca brúseného krištáľového skla. Firma Swarovski brúsi aj prirodne a synetické šperkárske kamene pod názvom Signity.

 :: FOTO KAMENE ::


 ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi ::best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: krystalfreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk