:: freezi ::

:: KAMENE :: KRYŠTÁLY ::

[Next >][Last >>]

 

TETRAEDRIT - zriedkavý, tvorí v drúzach povlaky na chalkopyrite, zložené z dodekaedrických XX, tetraedrické kryštály 1-5 mm veľké v druzach spolu s galenitom, pyritom a krištáľom na žile Terezia v štôlni Ferdinand. Na žile Grunner na šachte Maria sa našiel spolu so zlatom. 
TURMALIN - drobné xx, uzavreniny v krištáli. 

URANINIT - zriedkavejší ako coffinit, spolu s ktorým sa vyskytuje v dvoch mladších žilách s polymetalickou mineralizáciou na XII.obzore šachty Michal v poli Juraj. Vytvára drobné, nepravidelné zhluky vtrúsené v pyrite, pozorovateľné iba mikroskopicky. 

XANTOKON - veľmi zriedkavý. Červené xx max. 0,3 mm veľké sa vyskytli spolu s pyrostilpnitom, pyrargyritom a pyritom na bunkovom kremeni, bez bližšej lokalizácie. 

ZLATO - na rudných žilách veľmi zriedkavé, prevažne viazané ako submikroskopická a mikroskopická prímes v sulfidoch, ako uzavreniny v striebre a strieborných rudách. Hojné najmä na žile Špitaler v okolí šachty Michal, v kaolinizovaných častiach žiloviny na žile Grunner na šachte František. V galenite na žile Grunner v okolí šachty Mária sa nachádzalo vo forme oktaedrických kryštálov. Makroskopicky pozorovateľné výskyty boli zriedkavé. Drôtiky a lístočky sa našli na druze kremeňa a sfaleritu na žile Špitaler v štôlni Pacher. Pomerne hojne sa vyskytovalo v okrovitej výplni druz kremeňa na žile Ochsenkopf.

 :: FOTO KAMENE ::


 ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi ::best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: krystalfreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk