ORCHIDEA                    

   
druhy

nákup

pestovanie

presádzanie

fotogaléria

     


Abecedný zoznam

vedeckých (latinských) mien rodov a druhov orchideí rastúcich na území Čiech a Slovenska (t.j. bývalého Československa) 

Anacamptis
  Anacamptis pyramidalis

Cephalanthera
  Cephalanthera damasonium
  Cephalanthera longifolia
  Cephalanthera rubra

Chamorchis
  Chamorchis alpina

Coeloglossum
  Coeloglossum viride

Corallorhiza
  Corallorhiza trifida

Cypripedium
  Cypripedium calceolus

Dactylorhiza
  Dactylorhiza bohemica
  Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii
  Dactylorhiza fuchsii ssp. psychrophila
  Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana
  Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata
  Dactylorhiza incarnata ssp. haematodes
  Dactylorhiza incarnata ssp. serotina
  Dactylorhiza maculata ssp. maculata 
  Dactylorhiza maculata ssp. elodes 
  Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica 
  Dactylorhiza maculata ssp. ericetorum 
  Dactylorhiza majalis ssp. majalis
  Dactylorhiza majalis ssp. turfosa
  Dactylorhiza ochroleuca
  Dactylorhiza russowii
  Dactylorhiza sambucina
  Dactylorhiza traunsteineri

Epipactis
  Epipactis albensis
  Epipactis atrorubens
  Epipactis futakii
  Epipactis greuteri 
  Epipactis helleborine ssp. helleborine 
  Epipactis helleborine ssp. orbicularis 
  Epipactis komoriciensis 
  Epipactis leptochila ssp leptochila 
  Epipactis leptochila ssp neglecta 
  Epipactis microphylla 
  Epipactis muelleri 
  Epipactis nordeniorum 
  Epipactis palustris 
  Epipactis placentina 
  Epipactis pontica 
  Epipactis pseudopurpurata 
  Epipactis purpurata 
  Epipactis tallosii 
  Epipactis voethii 

Epipogium 
  Epipogium aphyllum

Goodyera
  Goodyera repens

Gymnadenia 
  Gymnadenia conopsea ssp. alpina 
  Gymnadenia conopsea ssp. conopsea 
  Gymnadenia conopsea ssp. montana 
  Gymnadenia densiflora 
  Gymnadenia odoratissima 

Hammarbya 
  Hammarbya paludosa 

Herminium 
  Herminium monorchis 

Himantoglossum 
  Himantoglossum adriaticum 
  Himantoglossum hircinum 
  Himantoglossum caprinum 

Leucorchis 
  Leucorchis albida 

Limodorum 
  Limodorum abortivum 

Liparis 
  Liparis loeselii 

Listera 
  Listera cordata 
  Listera ovata 

Microstylis 
  Microstylis monophyllos 

Neottia 
  Neottia nidus-avis 

Ophrys 
  Ophrys apifera 
  Ophrys holoserica ssp. holoserica 
  Ophrys holoserica ssp. holubyana 
  Ophrys insectifera 
  Ophrys sphegodes 

Orchis 
  Orchis coriophora ssp. coriophora 
  Orchis laxiflora ssp. elegans 
  Orchis laxiflora ssp. palustris 
  Orchis mascula ssp. signifera 
  Orchis militaris 
  Orchis morio ssp. morio 
  Orchis pallens 
  Orchis purpurea 
  Orchis spitzelii 
  Orchis tridentata ssp. tridentata 
  Orchis ustulata ssp. ustulata 
  Orchis ustulata ssp. aestivalis 

Platanthera 
  Platanthera bifolia 
  Platanthera chlorantha 

Spiranthes 
  Spiranthes aestivalis 
  Spiranthes spiralis 

Traunsteinera
  Traunsteinera globosa