mlieko

MLIEKO

mlieko


  :: ÚVOD :: PRÍPRAVA :: RECEPTY :: ENERGIA :: ZDRAVIE ::


Mliečne bielkoviny sú dôležité pre tvorbu buniek a látkovú výmenu. Obsahujú veľa nenasýtených mastných kyselín, ktoré si telo samo nevie
vyrobiť. 

Mliečny tuk je ľahko stráviteľný, dodáva telu energiu, vitamíny, a to predovšetkým skupiny B, vitamíny A,D,E a K.
    

Mlieko a mliečne výrobky patria k základným potravinám vo výžive obyvateľstva. Zákon o potravinách ustanovuje podmienky výroby potravín a ostatných požívatín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín, ako aj úlohy a organizáciu potravinového dozoru nad ich dodržiavaním.

Požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie ustanovuje Potravinový kódex Slovenskej republiky.

Požiadavky na mlieko a mliečne výrobky sú ustanovené šiestou hlavou tretej časti. Mliečne výrobky sú výrobky vyrobené len z mlieka, ktoré bolo získané nadojením kravy, ovce alebo kozy; na ich výrobu možno používať aj iné látky nevyhnutne potrebné na výrobný proces, avšak tieto látky nesmú nahradiť žiadnu mliečnu zložku (mliečny tuk, mliečne bielkoviny).

Podľa druhu hospodárskeho zvieraťa, od ktorého nadojením sa mlieko získalo, členíme mlieko na kravské, ovčie a kozie. Ak sa v názve mlieka alebo mliečneho výrobku neuvádza druh hospodárskeho zvieraťa, rozumie sa mliekom vždy mlieko kravské.
Ten kto má rád husté smotanové mlieko, má dnes možnosť aj vo veľkomeste si denne kúpiť kravské mlieko neupravované v mliekomate. Mliekomaty sú dnes vo vačšine miest na Slovensku. Pozor mlieko v nich je neupravované teda aj nepasterizované - treba ho zahrať na 60°C alebo prevariť, aby sa vylúčila možnosť nákazy napr. listeriózou.

  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best :: my-book ::

E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk