hrozno

VÍNO

hrozno


 :: ÚVOD :: HISTÓRIA :: PESTOVANIE :: PRÍPRAVA :: JEDLO :: ZDRAVIE ::


Ušľachtilý nápoj vyrobený z hrozna, ktorý nebadane sprevádza ľudstvo pri dôležitých aj menej dôležitých udalostiach. Snáď všetci labužníci sa zhodnú na tom, že práve víno je najlepším doplnkom dobrého jedla.
    
ZDRAVIE A VÍNO

Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita života a preto je našou prvoradou úlohou chrániť si ho. Za úroveň svojho zdravia v rozhodujúcej miere zodpovedá každý sám. Jeho kvalita je ovplyvnená predovšetkým spôsobom života.

Všetci si uvedomujeme, že chrániť si zdravie je to najlepšie, čo môžeme pre seba urobiť. Aj Oscar Wilde povedal: “To čo nám v živote najviac chýba je niekto, kto by za nás urobil to, čo môžeme urobiť samy”.

Naše telo je neustále vystavované škodlivým vplyvom tzv. volných radikálov. Voľné radikály sú neustále chemické spojenia, ktoré predstavujú pre naše bunky pernamentnú záťaž. K týmto vplyvom patria jedy v živom prostredí, zvýšené UV žiarenie, fajčenie, stres, nadmerné požívanie alkoholu, zlá výživa.

Ochranu nášho tela voči volným radikalom zabezpečujú antioxidanty ako sú vitamíny C, E, Beta-karotén a v poslednom období v lekárskych výskumoch veľmi doporučovaný koenzým Q 10.

Výskum sa zaoberal transportom živín/tzv. systém NTC/ a prišiel k záverom, že aplikácia antioxidantov je účinnejšia vo forme nápojov, ktoré prechádzajú žalúdkom kratšiu dobu, revitalizujú črevnú flóru, vytvárajú optimálnu pH hodnotu a majú tým rýchlejšiu účinnosť. Tento výskum podporuje  teóriu o blahodárnych účinkoch vína na stravovanie.

Dosial zaužívané, že víno ako alkoholický nápoj, spôsobuje civilizačne ochorenia, dnes celý kultúrny svet zavrhol a vínu sa prikladá taká vážnosť v stravovaní, akú si v skutočnosti zaslúži.

Obsah fenolových látok vo víne v kombinácii s alkoholom sú tou najúčinnejšou kombináciou pri ochrane orgazizmu voči srdcovo-cievnym ochoreniam. Konzumovať denne 2-3 poháre vína /hlavne červeného/ pri hlavnom jedle znižuje hodnotu “zlého” cholesterolu, odburáva voľné radikaly, čo znamená, že účinok vína pôsobí rýchle/zásluhou alkoholu/ a víno sa chová ako antioxidant. Zo známych antioxidantov vo víne je najznámejší resveratrol/ako prírodný antifungicid/, ďalej guercetín, katechín rutín a veľa ďalších/cca do 100 registrovaných/.

Dnes sa pozitívnymi účinkami vína na zdravie ľudí zaoberajú okrem biochemikov, vinohradníkov, enológov taktiež lekári, čo potvrdzuje nový pohľad na víno.

Čo z toho vyplýva, hlavne pre strednú generáciu tridsiatnikov, generáciu, ktorá si môže ovplyvniť stravovacie návyky, čiže ovplyvniť kvalitu života.

A/Existuje vedeckým výskumom podložená teoria “francúzského paradoxu”,ktorá potvrdila najmenší výskyt srdcovo-cievných ochorení v oblasti stredomorského regionu/u nás skoro každý druhý človek zomiera na srdcovo-cievne ochorenia/.Veľky podiel na tom má konzunácia červeného vína a preto do pyramídy zdravej stredomorskej výživy bolo zaradené i víno.

B/ Tam ,kde sa konzumuje nadmerné množstvo živočišných tukov,2-3 poháre vína k jedlu sú dobrým neutralizátorom volných radikálov,čiže červené víno sa doporučuje konzumovať i mimo somelierských konvencii v takomto prípade ako liek.

C/ Aké víno vyhľadávať k stravovaniu?

Niekoľko rád a doporučení !

1/ V severných vinohradnických oblastiach /tuna zaraďujeme i Slovensko/sa vyrábajú “zdravšie” vína /napr. obsah resveratrolu bol zistený na Slovensku na úrovni 350 mg/l, južné vinohradnícke oblasti produkujú vína s obsahom 150-200 mg/l, ďalej odrody Pinot noir-Burgundske modre, Svätovavrinecké od 500-800 mg/l/.

2/V zásade doporučujeme vyhľadávať vína vyrábané klasickou technológiou nakvašania/obsah fenolových látok je v šupke hrozna/,vína regionálne, mladé/i víno podlieha oxidačným procesom/, zo známych pivníc, hlavne od klasických menších výrobcov/nepoužívajú supermoderné technológie-napr. výroba červených rmutov ohrievaním pre vyššiu farbu, mikrofiltráciu atď/.

3/ Anonimné vína z dovozu, vyrábané pod rôznymi obchodnými značkami, nemajú na “zdravom trhu” opodstatnenie, pretože konzumujeme iba “umelé” vína, kde je rozhodujúci iba alkohol, čo s teóriou zdravie s vínom nemá nič spoločné.

Villiam Shakespeare tvrdil o víne, že zvyšuje dôvtipnosť, bystrosť a vynaliezavosť mozgu, napĺňa ho živými, vrelými a hravými myšlienkami. Víno podnecuje, okrýdľuje a dvíha aktivitu. Ak k tomu pridáme i jeho vzácne zdravotné účinky, môžeme ho zaradiť do stravovania ako plnohodnotnú poživatinu, pretože prijímaná potrava je najdôležitejším faktorom, ktorým môžeme pozitívne, ale aj negatívne ovplyvniť zdravie človeka.

V civilizovaných krajinách je konzumácia 2-3 pohárov vína denne,počas stravovania samozrejmosťou. Už i v dennej tlači sú bežnou prílohou články Foot and Wine/strava a víno/,Wine Match/vhodnosť vína/ atď. Nech z tohoto pohľadu platia slová lekára antického Grécka Hippokratesa “ Tvoja strava nech je tvojím liekom”.

  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best :: my-book ::

E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk