primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
· starovek
· stredovek
· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
· 14. storočie

RENESANCIA
· 15. a 16. storočie

BAROK
· 17. a 18. storočie

ROKOKO
· koncom 18. storočia

ROMANTIZMUS
· 19. storočieBALET
· na úvodnú stránku

NAJ.sk


Balet - TERMINOLÓGIA

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Aplomb - Znamená ronováha, stabilita.

Adagio - Termín odvodený od hudobného výrazu adagio. Znamená ľahko, volne. Sú to pomalé, ladné pohyby.

Air, en l' - Vo vzduchu. Keď je kročná noha vo vzduchu.

Allegro - Termín odvodený z talianského hudobného názvu, ktorý znamená rýchlo, živo. Živé pohyby.

Alongé - Natiahnutý alebo napnutý.

Arabeska - Póza na jednej nohe, keď druhá noha je zanožená a tvorí s telom ladnú krivku.

Arriére, en - Dozadu. Tanečník robí krok smerom od publika.

Assemblé - Spojený. Skok, pri ktorom s nohy pred dopadom do piatej pozície spoja.

Attitude - Póza na jednej nohe s druhou nohou prednoženou alebo zanoženou a pokrčenou v kolene.

Avant, en - Dopredu. Tanečník robí krok smerom k publiku.


B

Ballon - Skok. Správne, pružne prevedený skok.

Ballonné - Skok, pri ktorom tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié  s kročnou nohou sur le cou de pied.

Battement - Úder nôh, švihy. Rýchle pokrčenie alebo natiahnutie nohy. Existuje mnoho druhov battement,  veľkých i malých.

Battement développé - Švih rozvinutý. Pohyb kročnou nohou z V.pozície  nízkeho nattiahnutia dopredu, do strany a späť.

Battement frappé - Švih s nárazom. Energický pohyb kročnou nohou z cou de pied  do nízkeho nattiahnutia dopredu, do strany alebo dozadu.

Battement tendu simple - Jednoduchý švih natiahnutej končatiny. Pohyb, pri ktorom sa kročná noha napne rovnobežne s podlahou.

Battement tendu jeté - Hodený švih natiahnutej dol. končatiny. Pohyb, pri ktorom se kročná noha "vyhodí" do vzduchu.

Batterie - Úder. Pohyb, pri ktorom o seba nohy vo vzduchu udrú. Existuje množstvo druhov.

Bras - Paža, ruka.


C

Changement de pieds - Výmena nôh. Malý alebo velký skok, pri ktorom sa vo vzduchu zmenia pozície nôh.

Cou de pied - Krk - chodidla. Pozícia kročnej nohy na kotníku alebo okolo kotníka stojnej nohy.

Croisé - Skrížený. Pozícia, keď trup je mierne otočený a línie nôh sa publiku javí prekrížená. 


D

Dedans, en - Dovnútra. Pohyb, krok nebo obrat tela smerom k stojnej nohe.

Dégagé - Uvolnený. Chodidlo v otvorenej pozícii s ohnutým nardom.

Dehors, en - Von. Pohyb, krok alebo obrat tela smeruje od stojnej nohy.

Demi-plié - Polodrep. Pozícia s napol pokrčenými kolenami.

Demi-pointes - Pološpičky. Tanečnica stojí na bruškách pod prstami.

Derriére - Za. Pohyb, krok alebo umiestnenie ruky alebo nohy za telo.

Dessous - Pod. Kročná noha se posunie za stojnú nohu.

Dessus - Nad. Kročná noha se premiestni pred stojnú nohu.

Devant - Pred. Pohyb, krok nebo umiestnenie ruky alebo nohy pred telo.

Développé - Rozvinutý. Pohyb, pri ktorom sa zdvihnutá kročná noha otvorí.

Divertissement - Rozptýlenie, zábava. Krátke tance zaraďované do klasického baletu, aby umožnili jednotlivcom alebo skupinám predviesť svoju šikovnosť.

Držanie tela - Spôsob držania tela podľa pravidel klasického baletu.


E

Ecarté - Oddeliť alebo odhodiť stranou. Jedna zo základných póz, keď nohy tanečníka sú v druhej pozícii, ale trup je úhlopriečne k publiku.

Echappée - Únik. Pohyb, pri ktorom sa obidve nohy súčasne na zemi alebo vo vzduchu premiestnia do otvorenej pozície.

Effacé - Póza, keď trup je mierne otočený a línia nôh je otvorená smerom k publiku.

Elévation - Výška. Výška dosiahnutá pri skoku.

Enchaînment - Spojenie. Rad prepojených krokov.

Epaulement - Umiestenie ramien, hlavy a tela pri pohybe, ktorým se tanečník ľahko otáča k publiku alebo sa od neho odkláňa.


F

Face, en - Tanečník upírá pohled prímo do publika.

Fermé - Zavrený. Chodidla jsou v zavrené pozici.

Fondu - Vláčný. Plynulý, vláčný pohyb.

Frappé - Úder. Napríklad pri battement frappé.


G

Grand - Veľký. Napríklad grand allegro.

Grand allegio - Veľké skoky a kroky allegra.

Grand battement - Rýchle a energické „vyhodenie" nohy do vzduchu.

Grand échappée - Verzia skoku échappée sautée, pri ktorej sú nohy otvorené len v momente doskoku.

Grand jeté - Veľký skok z jednej nohy na druhú, nohy sú vo vzduchu napnuté.

Grand plié - Pozícia s plnepokrčenými kolenami.


J

Jambe - Noha.

Jeté - Hodený. Napríklad pri battement jeté.


K

Kalafuna - Prášok pripravovaný z miazgy borovíc, ktorým si tanečníci natierajú špičky tanečných topánok proti šmýkaniu.

Klasický balet - Tradičná baletná technika. Tiež balet druhé polovice 19. storočia, z ktorého sa tradičná technika vyvinula.


L


M

Moderní balet - Baletný štýl, ktorý vznikol v 20. storočí.


N

Notácia - Rôzne systémy záznamu choreografie baletu písanou formou.

O

Os - Pomyslná čiara prechádzajúca vaším telom, ktorá vám v každej póze pomáha držať rovnováhu.

Otočka - Pohyb hlavy pri piruetách a iných točivých pohyboch.

Ouvert - Otvorený. Nohy sú v otvorenej pozícii k publiku.


P

Parterre - Na zemi. Napríklad v rond de Jambe parterre.

Pas - Krok. Napríklad pas de chat.

Pas de bounée - Krok z Bourrée. Starofrancouzský tanec, ktorý sa stal súčasťou klasického baletu. Má radu foriem, ale všetky zahrňujú niekoľko prekročení z jednej nohy na druhú.

Pas de chat - Mačací krok. Rôzne variácie skoku pripomínajúceho mačací krok.

Pas couru - Beh. Postup zostávajúci z rôznych variant rychlých, drobných krokov.

Pas de deux - Tanec pre dvojicu.

Pas glisade - Kĺzavý krok prevedený buď ako skok, alebo na špičkách.

Penché - Naklonený. Napríklad pri arabesque penchée je noha vysoko zanožená a trup naklonený dopredu.

Petit - Malý. Napríklad petit battement.

Petit allegro - Malé skoky a kroky z allegra.

Petit battement - Rychlé, drobné údery kročnej nohy pred alebo za stojnou nohou.

Petit échappée - Jedna z verzií skoku échapée sautée, keď sa nohy otvoria už pred dopadnutím.

Pied - Chodidlo.

Pirueta - Otáčanie. Spôsob otáčania na jednej nohe.

Plié - Pokrčenie. Pokrčenie jedného alebo oboch kolien.

Port de bras - Práca rúk. Pohyb rúk rôznými pozíciami.

Pointe tendue - Natiahnutie. Natiahnutá noha je napnutá tak, že je na zemi len špičkou palca.

Pointes, sur les - Na špičkách. Vyšvihnutie tela na špičky prstov.

Pose - Póza alebo pozícia klasického baletu.

Préparation - Príprava. Pohyb, ktorým sa tanečník pripravuje na tanec.

Principal - Hlavný tanečník súboru.


R

Relevé - Nadvihnutie. Pohyb, ktorým sa telo zdvihá na špičky alebo demi-pointes.

Retiré - Zdvihnutie. Špička kročnej nohy je zdvihnutá zo zavrenej pozície tesne pod koleno.

Révérence - Úklon. Úklon alebo poklona na konci hodiny alebo predstavenia.

Romantický balet - Baletný štýl z obdobia romantismu z prvej polovice 19. storočia.

Rond de Jambe - Kruh opísaný nohou. Kruhový pohyb nôh.


S

Sauté - Skočený. Pohyb je predvedený ako skok, napriklad échappée sautée

Seconde, á la  - Do druhé. Ak je noha na zemi alebo vo vzduchu v druhej pozícii.

Simple - Jednoduchý. Napriklad sissonne simple.

Sissorule - Druh skoku z obidvoch nôh, ktorý môže byť predvedený veľa spôsobmi.

Sissone simple - Skok z obidvoch nôh s dopadom do cou de pied devant alebo

derriére.

Sólista - Tanečník, ktorý tancuje sám.

Soubor - Združenie tanečníkov, ktorí tancujú obvykle ako skupina za podpory sólistov.

Současný tanec - Moderní tanečný štýl volnejší ako klasický balet.

Soutenu - S oporou.

Sur - Na. Napríklad sur1es pointes.

Sur place - Na mieste.

Synkopy - Zdôraznenie rytmickej čáasti skladby.


T

Temps levé - Vyšvihnutíie. Poskok na jednej nohe.

Temps lié - Spojenie. Rad plynule spojených pohybov.

Tendu - Natiahnutie. Napríklad pri battement tendu.

Tour en l'air - Otočenie vo vzduchu.

Tournant, en - Otočenie. Krok prevedený s otočením.

Tyč - Tyč upevnená vo výške rúk, ktorá pomáha tanečníkom udržať pri cvičení rovnováhu. Cvičením pri tyči sa obvykle začínajú hodiny.


V

Vytočenie - Zpôsob vytočenia nôh v bedrových kĺboch, ktoré poskytuje dostatok priestoru pre kroky klasického baletu.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
HUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia