primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
· pravek
· starovek
· stredovek
· novovek
· 20.storočie

· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
· 14. storočie

RENESANCIA
· 15. a 16. storočie

BAROK
· 17. a 18. storočie

ROKOKO
· koncom 18. storočia

KLASICIZMUS

· 18/19. storočia

ROMANTIZMUS
· 19. storočie

SÚČASNOSŤ
· 20. storočie


BALET
·
na úvodnú stránku

 

NAJ.sk

  Dejiny umenia a tanca - STAROVEK

     
Mezopotámia
Starosumerské obdobie: 3000-2600
Akkadská ríša: 2340-2200
Staroasýrska ríša: 2000-1700, 
Starobabylonská ríša: 1900-1600 , 1792-1750 Vláda Chammurapiho
Novoasýrska ríša:900-600
Novobabylonská ríša: 626-539

Egypt
Zjednotenie Egypta: 3000
Stará ríša: 2650-2150
Stredná ríša: 200-1785
nová ríša: 1551-1080
Neskorá ríša: 712-332


Staroveké Grécko

Mykénske obdobie: 1900-1200
Homérske obdobie: 1200-800
Archaické obdobie: 800-500
Klasické obdobie: 500-338
Helenistické obdobie: 338-31
Grécka kolonizácia: 8-6stor.
621: Drakón, 1)zákonník
594: Solón 1.archont, reformy
561-514: Peisestratova tyrania v Aténach
508: Kleistenes, reforma ústavy, naj politickým orgánom bola eklézia, vytvoril črepinový súd
Grécko-perzské vojny: 499: povstanie MA miest
492: flotila Peržanov sa potopí
490: Maratónske pole
480: Xerxes, Porážka Grékov pri Termopylách, nato Peržania zničení v bitke pri Salamíne
479: Gréci zvíťazili v bitke pri Platajách, koniec vojny
478: založenie Aténskeho námorného spolku
449: Kalliov mier, formálny koniec grécko-perzských vojen
443-429: v Aténach vládne Perikles
Peloponézka vojna: 431-404: vnút. konflikt, Sparta-Atény
400: Filip Macedónsky si podrobí MŠ
399: v Aténach bol popravený Sokrates
338: Charonei, FilipII
334: Alexander, Granika
333: Alexander,Isos
331: Alexander,Gaugamela

Staroveký Rím

753: založenie Ríma spojením osád na 7 pahorkoch
-doba kráľovská: 753pnl- 510, (pol 6stor., Servius Tullius, reformy,majetkový cenzus, centuriálny snem)
-doba republikánska: 510- 31/27
494: plebejci si vymohli úrad tribúnov ľudu
-doba cisárska: 31/27- 476nl
450(451): Zákony 12 tabúľ
republika ranná: 510- 264(ovládnutie posledného etruského mesta)
Púnske vojny(vrcholná republika): 1) 264-241
                                                       2) 218-202
                                                       3) 149-146
založenie Kartága Feničanmi: 814
úpadok: 133-122, reformy, bratia Gracchovci
102: Gaius Marius porazil germánskych Teutónov
82-79: Sulla doživotným diktátorom
73-71: povstanie otrokov, Spartakus
60: 1).triumvirát(Caesar, Pompeius, Crassus)
49-45: občianska vojna medzi Caesarom a Pompeiom
44: zavraždenie Caesara,marcové Idy
43: 2)triumvirát(Antonius, Lepidus, Octavianus)
31: z triumvirátu ostal iba Octavianus
27/25: udelil si titul Augustus, vytvoril nový ústavný systém-principát
od 69nl v boji o cisársku moc rozhodovala armáda, adoptívni cisári
96: Nerva adoptoval za syna Trajána, začína sa obdobie adoptívnych cisárov
166-175: Markomanské vojny(Marcus Aurelius)
177: barbari vpadli na rímske územie, Rimania ich zatlačili za Dunaj
178-179: rímski vojaci pri Trenčíne
193: za cisára zvolený Septimus Severus
212: cisár Caracalla vydal výnos na základe ktorého sa udeľovali rímske občianske práva všetkým slobodným obyvateľom Rímskej ríše
284: zvolený za cisára Dioklecián, za jeho vlády dominát až do zániku ZZR
313: Milánsky edikt
330: založenie Konstantinopolisu
395: cisár Teodosius rozdelil Rímsku ríšu na dve časti, východnú-Arcadius a západnú-Honorius
404: dokončený latinský preklad Biblie(Vulgáta), Hieronym
409: rímske légie opustili Britániu
451: Húni, Attila
375: Húni vtrhli do Európy
395: rozdelenie na západorímsku a východorímsku ríšu
476nl: zánik ZRR


HUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia