primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
· pravek
· starovek
· stredovek
· novovek
· 20.storočie

· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
· 14. storočie

RENESANCIA
· 15. a 16. storočie

BAROK
· 17. a 18. storočie

ROKOKO
· koncom 18. storočia

KLASICIZMUS

· 18/19. storočia

ROMANTIZMUS
· 19. storočie

SÚČASNOSŤ
· 20. storočie


BALET
·
na úvodnú stránku

 

NAJ.sk

  Dejiny umenia a tanca - 20.storočie

     
1904, 8.4, Anglicko a Francúzko podpísali "srdečnú dohodu"
1907,27.10, Uhorsko, Černovská tragédia 
1907, Rusko+ Francúzko+Anglicko=)Dohoda
1907, Holandsko,Haag, odzbrojovacia konferencia
1912, 1.balkánska vojna
1913, 2.balkánska vojna
1913, Slovenská ľudová strana
1914, 28.6, atentán na Františka Ferdinanda D´Este
1914, 28.7, R-U vypovedalo vojnu Srbsku

1915, Clevelandská dohoda, uzatvorili ju České národné združenie a Slovenská liga
1916, Francúzko, Verdun, zbytočná vojna
1916, Rusi opanovali Halič a Bukovinu, tzv. Brusilovova ofenzíva
1917, 12.3, prevrat, vytvorenie dočasného výboru Štátnej dumy, 15.3, Rusko cár MikulášII odstúpil, revolúcia
1917, marec, USA vstúpilo do vojny s Nemeckom
1917, apríl, Rusko, uchopenie moci boľševikmi a nastolenie diktatúry proletariátu
1918,3.3, Brest-litovský mier, výhodný pre Nemecko a R-U
1918, 11.11, Compiegne, Nemecko podpísalo prímerie s mocnosťami Dohody
1918, 31.5, Pittsburská dohoda, dohoda medzi českými a slovenskými krajanskými spolkami
1918, 28.10, vyhlásená Česko-slovenská republika
1918, 30.10, Deklarácia slovenského národa, Martin, založená SNR
1918, 6.1, Praha, Trojkráľová deklarácia, vyhlásenie českých poslancov požadujúce vytvorenie samostatného ČS štátu
1918, 16.10, Washingtonská deklarácia, vyhlasovala samostatnosť ČSR, hlavné zásady, vypracoval ju T.G.Masaryk
1919,18.1, Versailská mierová konferencia
1919, 1.1, ČS, V.Šrobár vydal nariadenie o obnovení Matice slovenskej
1919,4.3, vznikla na Slovensku Komunistická internacionála
1919,16.4, dočasné Národné zhromaždenie prijalo zákon o pozemkovej reforme
1920, 29.2, schválená ústava Česko-slovenskej republiky
1920, Ženeva, začiatok činnosti Spoločnosti národov
1920, 4.6, Trianonská zmluva, mierová zmluva medzi Maďarskom a krajinami Dohody
1920-1921, ČSR, Rumunsko, Juhoslávia, Malá dohoda, obrana proti Maďarom a Habsburgovcom
1921, uzákonený Gentský systém, podpora prostredníctvom odborových organizácii
1921-1938, vojensko- politická aliancia ČSR, Juhoslávie a Rumunska
1921, december, India, vznik hnutia "nespolupráce s koloniálnym režimom" vedené Mahátmom Gándím
1922, Agrárna strana sa zlúčila so slovenskou roľníckou stranou a prijala názov republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu.
1922, vznikla skupina DAV
1922, Janov, medzinárodná finančná konferencia 
1924, 25.1, ČSR a Francúzko podpísali zmluvu v Paríži, zaviazali sa prijať opatrenia v prípade ohrozenia
1924, Dawesov plán, medzinárodný hospodársky plán
1925. 5-16.10, medzinárodná konferencia ministrov vo švajčiarskom Locarne, medzinárodné záruky na versaillské hranice Nemecka s Francúzkom a Belgickom(Rýnsky garančný pakt)
1928, prijatá zmluva Modus Vivendi upravujúca vzťahy ČSR s Vatikánom
1928, Briand-Kellogov pakt, namiesto ozbrojeného konfliktu sa mali spory riešiť zmierovacím súdom
1933, Hitler sa stal ríššskym kancelárom
1934, "noc dlhých nožov", Hitler dal povraždiť politických odporcov
1935, Norimbergské zákony, rasistické zákony Nemecka
1938, 29.9, Mníchovská dohoda(Anglicko, Francúzko,Nemecko)
1938, november, Viedenská arbitráž, oklieštenie Slovenska
1938, 6.10, Žilina, vyhlásená autonómia Slovenska, Tiso ministerským predsedom
1939, 13.3, Tiso pozvaný do Berlína na rokovanie s Hitlerom, buď, alebo
1939, 14.3, vznikla prvá SR, na pokyn Emila Háchu vyhlásená samostatnosť Slovenska, Tiso prezidentom
1939, 23.3, Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom
2.svetová vojna
1939, 1.9, začiatok vojny, útok na Poľsko(Gleiwitz)
1939, 17.9, Sovietsky útok na Poľsko, vojnové zločiny(postrieľanie zajatých poľských dôstojníkov v Katyni)
1940, jún, Sovietsky zväz okupuje baltské republiky
1940, 9.4, Nemecko útočí na Dánsko a Nórsko, Nemci získali prístav Narvik
1940, máj, Nemci útočia na Nizozemsko, Belgicko, Luxemburgsko, smerujú na Francúzko
1940, 14.6, Nemci vstúpili do Paríža
1940,27.9, Pakt troch mocností(Os Berlín-Rím-Tokio)
1941,august, Roosevelt s Churchilom podpísali Atlantickú chartu(program zničenia fašistickej tyranie)
1941,7.12,japonské lietadlá napadli bez vyhlásenia Pearl Harbor, 8.12 USA vstúpili do vojny
1941, 22.7, operácia Barbarossa, útok na Sovietsky zväz
1941,Slovensko, sústavné vytláčanie Židov,protižidovské opatrenia zhrnul Židovský kódex
1942,3-7.6, bitka pri Midway, zadržala japonský postup
1942, 1.1, 26 štátov podpísalo Deklaráciu spojených národov, Washington
1943, október, Moskva, sformovala sa veľká trojka(Stalin,Roosevelt,Churchil)
1943,28.11-1.12, Teheránska konferencia(USA,ZSSR,VB), otázka otvorenia druhého frontu
1943,Slovensko, dve skupiny opozície(občianska a komunistická) sa spojili, Vianočná dohoda
1944, 6.6, vylodenie spojencov v Normandii
1944, 29.8, začatie ozbrojeného povstania, jadrom bola Prvá československá armáda
1944, 1.9, Deklarácia slovenskej národnej rady, začiatok SNP a jeho politické ciele
1944, 20.9, sovietske vojská prekročili Karpatský hrebeň, 6.10 vstúpili do oblasti Duklianskeho priesmyku
1945, 4-11.2, Krymská konferencia(veľká trojka- Churchill, Roosevelt, Stalin), Jalta
1945 Dekréty prezidenta E.Beneš
1945, 5.4,Košický vládny program 
1945, 8-9.5, Berlín, podpísaná kapitulácia Nemecka
1945, 26.6, San Francisco, Na ustanovujúcej konferencii OSN bola podpísaná Charta OSN
1945, 6.8,9.8., atómové bomby na mestá Hirošimu a Nagasaki
1945,2.9 Japonsko podpísalo kapituláciu
1945,17.7.-2.9., Postupimská konferencia(Stalin,Truman,Atlee), ustanovený medzinárodný orgán - Rada ministrov zahraničných vecí(USA,ZSSR,VB,Francúzko,Čína) 
1945, 20.9-1.10, Norimbergský proces(24 fašistov)
1945, 26.6, založené OSN, sídlo v New Yorku
1946, USA, Churchil v preveje upozorňuje na " železnú oponu"
1946-1954, Vojna vo Vietname, občianska vojna medzi južným a severným Vietnamom
1947, 15.8, vyhlásená nezávislosť Indie a Pakistanu
1947, USA, vyhlásená Trumanova doktrína(zadržiavanie komunistickej ideológie)
1947,jún, vyhlásený Marshallov plán
1948, Všeobecná deklarácia ľudských práv
1949, založené NATO
1949, rozdelenie Nemecka na dva útvary: Nemecká spolková republika a Nemecká demokratická republika
1950, Kórejská vojna
1953, prímerie v Kórei
1954, Alžírska vojna
1961, Berlínska kríza, postavený berlínsky múr
1962, Kubánska kríza
1975, víťazstvo severného Vietnamu a spojenie oboch častí krajín do jedného štátu
1979, Afganistan, ZSSR vnikol na územie Afganistanu, Carterova doktrína
1985-1989, ZSSR, obdobie perestrojky Michaila Gorbačova
1989, Malta, vrcholná schôdzka predstaviteľov ZSSR a USA
1990, Nemecko definitívne zjednotené
1991, Perzský záliv, operácia "púštna búrka"
1991, rozpad ZSSRHUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: my-bookmarks :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia