primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
· pravek
· starovek
· stredovek
· novovek
· 20.storočie

· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
· 14. storočie

RENESANCIA
· 15. a 16. storočie

BAROK
· 17. a 18. storočie

ROKOKO
· koncom 18. storočia

KLASICIZMUS

· 18/19. storočia

ROMANTIZMUS
· 19. storočie

SÚČASNOSŤ
· 20. storočie


BALET
·
na úvodnú stránku

 

NAJ.sk

  Dejiny umenia a tanca - PRAVEK

     Doba kamenná: 
paleolit:
  -starší :3mil. - 200tis.
  -stredný: 200tis. - 40tis.
  -mladší: 40tis.- 10tis.
mezolit: 13(10)tis.- 9(8)tis.
neolit: 8tis-6tis.
eneolit: 6tis-4tis

     Doba bronzová
-starší bronz: 2300-1500tis.
-stredný bronz: 1500-1200tis.
-mladší bronz: 1200-700

     Doba železná 800(700)- ?
-staršia(halštatská): 700- 400
-mladšia(laténska): 400-0

   
     O tancoch a kultúre z tohto obdobia sa dozvedáme len z nástenných malieb jaskýň. Tanec bol predovšetkým prostriedkom ako sa priblížiť bohom. Boli to rytmické pohyby okolo ohňa.HUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia